A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Зимнівська сільська об’єднана територіальна громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

27.06.2017р. № 34

 

 

ЗИМНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ     КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш Е  Н  Н  Я

 

Від 27.06.2017 № 34

       село Зимне

 

Про створення при сільській раді  Комітету

забезпечення доступності інвалідів та інших

маломобільних груп населення до об’єктів

соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури

 

       Керуючись статтями 40, 59  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні” із внесеними до нього змінами, Типовим положенням про комітети забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (далі - Типове положення), затвердженим спільним наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства та Міністерства праці та соціальної політики від 08.09.2006 № 300/339,  а також з метою координації роботи, пов'язаної зі створенням на території громади інвалідам та іншим маломобільним групам населення безперешкодного доступу до об'єктів соціальної інфраструктури і користування дорожньо-тротуарною мережею, транспортом, засобами зв'язку та інформації, виконком сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Створити при Зимнівській сільській раді  Комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (далі - Комітет доступності).

2. Затвердити персональний склад Комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури  (Додаток № 1).

3. Затвердити Положення про Комітет доступності інвалідів та інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (Додаток № 2).

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами Матвейчук А.М.

 

 

Сільський голова                                                                   В.А.Католик

 

 

 

                                                                          

         Додаток № 1

                                                                     до  рішення виконкому сільської ради

                                                                     від 27 червня 2017 року  № 34

 

 

Склад

Комітету по забезпеченню доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури

 

Голова комітету : Поліщук Василь Володимирович – заступник сільського голови

Секретар комітету: Мудрик Віра василівна – фахівець із соціальної роботи

Члени комітету:

Депутат сільської ради відповідно до місця проживання інвалідів та інших маломобільних груп населення

Завідуючий ФАПом відповідно до місця проживання інвалідів та інших маломобільних груп населення

Соціальний працівник відповідно до місця проживання інвалідів та інших маломобільних груп населення

Староста відповідно до місця проживання інвалідів та інших маломобільних груп населення

Дільничний інспектор.

 

 

 

 

 

Керуюча справами виконавчого комітету                               А.М.Матвейчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 Додаток № 1

                                                                     до  рішення виконкому сільської ради

                                                                     від 27 червня 2017 року  № 34

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури

 

1. Комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (далі - Комітет доступності) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється при місцевому органі виконавчої влади з метою координації роботи, пов'язаної зі створенням на відповідній території інвалідам (у тому числі інвалідам із зору та тим, які пересуваються у візках, а також дітям-інвалідам) та іншим маломобільним групам населення (далі - маломобільні групи населення), безперешкодного доступу до об'єктів соціальної інфраструктури (житла, громадських і виробничих будинків, будівель та споруд, спортивних споруд, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших установ і закладів) і користування дорожньо-тротуарною мережею, транспортом, засобами зв'язку та інформації.

 

2. Комітет доступності у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, в тому числі Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики (затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004р. № 1378), а також цим Положенням.

 

3. Основними завданнями Комітету доступності є:

- забезпечення та здійснення громадського контролю щодо відповідності житла, громадських і виробничих будинків, а також інших будівель та споруд, у тому числі спортивного призначення, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших установ і закладів, дорожньо-тротуарної мережі, транспорту, засобів зв'язку та інформації, території населених пунктів вимогам чинних будівельних норм;

- підготовка пропозицій органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям з питань створення для маломобільних груп населення безперешкодного доступу до житла, громадських і виробничих будинків, а також інших будівель та споруд, у тому числі спортивного призначення, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших установ і закладів, і користування дорожньо-тротуарною мережею, транспортом, засобами зв'язку та інформації;

- надання аналітичної, інформаційної та консультативної допомоги з питань, що належать до його компетенції;

- сприяння розвитку середовища життєдіяльності маломобільних груп населення;

- розроблення пропозицій щодо удосконалення нормативів та стандартів стосовно безперешкодного доступу маломобільних груп населення;

- сприяння ефективній взаємодії місцевих органів виконавчої влади у сфері створення для маломобільних груп населення безперешкодного доступу.

 

4. Комітет доступності, відповідно до покладених на нього завдань, має право:

- залучати для розгляду питань, пов'язаних з його діяльністю, спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також незалежних експертів;

- одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

- заслуховувати на своїх засіданнях інформацію місцевих органів виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції;

- утворювати постійні та тимчасові робочі групи;

- організовувати проведення конференцій, семінарів та інших заходів;

- ініціювати перед місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування проведення нарад та слухань з питань, що належать до його компетенції;

- подавати центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям пропозиції з питань, що належать до його компетенції.

 

5. Комітет доступності провадить свою діяльність на основі взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

 

6. Склад Комітету доступності формується з числа представників місцевих органів виконавчої влади, комісій органів місцевого самоврядування,  громадських організацій, жителів або працівників громади яким встановлено інвалідність.

Члени Комітету доступності виконують свої обов'язки на громадських засадах.

 

7. Комітет доступності очолює голова, який за посадою є заступником голови місцевого органу виконавчої влади, до компетенції якого належать питання, що стосуються будівництва та благоустрою (за згодою).

Голова Комітету доступності здійснює керівництво його роботою.

 

8. Формою роботи Комітету доступності є засідання, що проводяться за рішенням голови комітету доступності. План роботи Комітету доступності формується за пропозиціями його членів і затверджується його головою. Порядок денний чергового засідання Комітету доступності формується за пропозиціями його членів.

Засідання Комітету доступності вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини його членів. Засідання проводить його голова.

 

9. Рішення Комітету доступності (в тому числі регламент, план роботи, порядок денний) вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комітету доступності. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Рішення Комітету доступності оформлюються протоколом, що підписує головуючий на засіданні. Примірники протоколу надсилаються всім членам Комітету доступності та відповідним місцевим органам виконавчої влади у п'ятиденний строк після проведення засідання для врахування під час прийняття остаточного рішення або в подальшій роботі. Рішення Комітету доступності мають рекомендаційний характер.

 

10. Члени Комітету доступності можуть брати участь у нарадах, що проводяться місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції Комітету доступності.

 

11. Забезпечення Комітету доступності приміщенням, створення необхідних умов для роботи Комітету доступності та проведення його засідань здійснює відповідний орган виконавчої влади та секретар Комітету доступності.

 

12. Комітет доступності інформує громадськість про свою діяльність, прийняті на засіданнях рішення та стан їх виконання через засоби масової інформації, а також з використанням веб-сторінок місцевих органів виконавчої влади.

 

 

 

 

Керуюча справами виконавчого комітету                               А.М.Матвейчук

 

 

 

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь